Ler o Mundo

Ágora de encontros e saberes: un tempo para a escoita, a reflexión e a conversa.

A lectura como pretexto que desvela textos e contextos: con quen escribe e cos que lles len, desde o analóxico ao virtual, no local cara ao global e viceversa.

Cunha mirada pedagóxica e social que se abre a tódalas ciencias e á vida, vos convocamos a ler o mundo coa mellor das benvidas.

XOVES, 20 MARZO

FACULTADE DE PSICOLOXÍA. Salón de Actos (sesións públicas)

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN-CAMPUS VIDA (sesión vespertina)

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

9:30h ACTO INAUGURAL:

  • JUAN CASARES. Reitor Universidade de Santiago de Compostela
  • JOSÉ ANTONIO CARIDE. Director Grupo investigación SEPA-interea
  • ELOY MARTOS. Presidente RIUL
  • Sinatura do Convenio USC-RIUL

10:15h CONFERENCIA: Ler a vida desde a literatura.

  • LUIS SEPÚLVEDA. Escritor.

11:30h PAUSA

12:00h PANEL PARA O DIÁLOGO: Ler o tempo, ler o espazo.

  • CAMILO NOGUEIRA. Historiador. Ex parlamentario europeo.
  • ANXOS SUMAI. Escritora.
  • MONTSE DOPICO. Antropóloga e blogera.

14:00h PAUSA-XANTAR

16:30h SESIÓN DE TRABALLOLevantar acta: publicar e ler nas Universidades.

Vicerreitores/as e responsables de Servizos de publicacións das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Cantabria, León, Oviedo, Miño e Tras-Os-Montes e Alto Douro.